Dane adresowe:


Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB,
ul. Konstruktorska 11,
02-673 Warszawa
tel.: +48 601 971 336
@: info@smb.pl

Dane rejestrowe:


Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, ul.
Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa
Sąd Rejonowy dla. M. St. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS: 0000222550, NIP: 525-10-11-995,
Regon: 011263596

Napisz do nas