Miasto i wieś szuka promocji

Najchętniej szukają promocji mieszkańcy województw kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i małopolskiego. Częściej szukają promocji Polacy żyjący w małych miejscowościach, do 20 tys. mieszkańców, niż mieszkańcy aglomeracji kilkusettysięcznych. I w większości szukają promocyjnych ofert w gazetkach sieci handlowych, a nie w sieci.

W województwach kujawsko-pomorskim, czy lubelskim zainteresowanie promocjami osiąga poziom 89 proc. w badanej populacji. Gdy tymczasem w województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim czy opolskim nie przekracza 75 proc. Podobnie kształtują się różnice między poszczególnymi miastami, przy czym mieszkańcy wsi w niewielkim stopniu różnią się od mieszkańców małych miast.

– Widoczne różnice w wynikach badań w poszczególnych województwach korespondują z publikowanymi przez GUS danymi dotyczącymi przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej w podziale na województwa, zgodnie z którymi – średnio – wynagrodzenia na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, czy Pomorzu Zachodnim są wyższe niż na Lubelszczyźnie, czy w regionie kujawsko-pomorskim. Odmienne nawyki konsumentów, determinowane przez poziom dochodów widoczne są również wewnątrz regionów między mieszkańcami dużych ośrodków miejskich a obszarami zdominowanymi przez mieszkańców wsi – wyjaśnia Daniel Piekarek, ekspert ds. analiz makroekonomicznych w Banku BPS zrzeszającym ponad 300 banków spółdzielczych w całej Polce, zarówno w małych miejscowościach, jak i w ośrodkach miejskich.

Zatem o ile w małych miasteczkach w związku z wysoką inflacją i wzrostem cen wzrost zainteresowania promocjami deklaruje 86 proc. odsetek badanych, o tyle w wielkich ośrodkach – powyżej 500 tys. mieszkańców – odsetek ten choć obiektywnie wysoki, jest jednak wyraźnie niższy (o 10 pp.). Tak wynika z badania zrealizowanego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna.

W poszukiwaniu promocji mieszkańcy poszczególnych regionów i miejscowości najczęściej sięgają do papierowych gazetek sieci handlowych. I robią to o wiele częściej niż przed dwoma, trzema laty. W 2020 roku 51 proc. dorosłych Polaków przynajmniej raz w tygodniu przeglądała gazetki promocyjne supermarketów, dyskontów i innych sklepów. Od tamtego czasu ten odsetek wzrósł do 63 proc.

Na pytanie: „Gazetki promocyjne których sklepów chciałbyś otrzymywać do swojej skrzynki na listy?”, najczęściej wskazywane są sieci sklepów spożywczych, następnie sieci drogeryjne oraz sklepy budowlane i wnętrzarskie.

„GDZIE MIASTO I WIEŚ SZUKA PROMOCJI”

Badanie przeprowadzone na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna na próbie N=1047 osób. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 31 marca – 14 kwietnia 2023. Metoda: CAWI.

 

  • Zobacz również badania: Stosunek Polaków do drukowanych materiałów reklamowych 2023. Czytaj dalej.