Stosunek polaków do drukowanych materiałów marketingowych 2021

Celem kolejnej edycji badania było poznanie opinii Polaków na temat papierowych materiałów promocyjnych na tle opinii na temat innych form komunikacji marketingowej.

Direct Mail to wszelkie materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne (np. ulotki, katalogi, gazetki, przesyłki i kartki pocztowe, próbki towarów) dostarczane fizycznie do odbiorcy, zarówno w formie dystrybucji adresowej jak i bezadresowej.

Badanie zostało wykonane metodą CAWI na reprezentatywnej próbie N=1046 Polaków w wieku od 18 do 65 lat. Respondentów rekrutowano z panelu badawczego ARC Rynek i Opinia epanel.pl.

Kilka ważnych wniosków z badania:

▪Direct Mail w oczach badanych jest skuteczną formą marketingu – kontakt z nim w  69% przypadków przekładał się na zakup produktu/usługi, a jednocześnie jego odbiorcy twierdzą, że chętniej kupują towary/usługi pod jego wpływem – często lub bardzo często.

▪Listy z zawartością reklamową oraz ulotki i gazetki są  formą komunikacji  najsilniej przykuwającą uwagę konsumenta.

▪Jednocześnie, materiały Direct Mail są też najbardziej wiarygodnym, budzącym zaufanie kanałem otrzymywania treści reklamowych, przy czym dla 29% badanych –  takim kanałem są ulotki i gazetki a dla 24% badanych – listy z zwartością reklamową.

▪Gazetki promocyjne są przede wszystkim źródłem informacji o ofercie, cenach i promocjach oraz pomagają dbać o domowy budżet.

Szczegółowe dane dotyczące tych wniosków oraz wiele innych cennych informacji w pełnej wersji badania, do pobrania poniżej: