Kodeks dobrych praktyk branży direct mail

Kodeks jest zbiorem spójnych i przejrzystych zasad oraz regulacji koniecznych dla prawidłowej współpracy wszystkich stron oferujących produkty lub usługi…


Przyczytaj więcej