Zestawienie opinii marketerów z preferencjami konsumentów 2021

Celem kolejnej edycji badania było poznanie opinii Polaków na temat papierowych materiałów promocyjnych Direct Mail na tle opinii na temat innych form komunikacji marketingowej. Direct Mail to wszelkie materiały marketingowe, reklamowe i promocyjne (np. ulotki, katalogi, gazetki, przesyłki i kartki pocztowe, próbki towarów) dostarczane fizycznie do odbiorcy, zarówno w formie dystrybucji adresowej jak i bezadresowej.

Badanie marketerów zostało wykonane metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na próbie N=200 osób pracujących w działach marketingu firm zatrudniających co najmniej 10
pracowników.

Badanie konsumentów zostało wykonane metodą CAWI na  reprezentatywnej próbie N=1046 Polaków w wieku od 18 do 65 lat. Respondentów rekrutowano z panelu badawczego ARC Rynek i Opinia epanel.pl Zrealizowano również dodatkowe wywiady z osobami, które w ciągu ostatniego roku  zetknęły się z ulotkami i gazetkami papierowymi wrzucanymi do skrzynki pocztowej łączna liczba wywiadów z takimi osobami wynosi 926. W ramach tej grupy znalazły się również osoby mające styczność z listami reklamowymi.

Kilka wniosków z badania:

  • Poglądy badanych pracowników marketingu na temat najskuteczniejszych i najlepiej sprawdzających się środków komunikacji marketingowej nie zmieniły się znacząco wciąż jest to internet (komunikaty na stronach www oraz w mediach społecznościowych, emailingi oraz media tradycyjne ( prasa i radio) Te formy komunikacji należą też do najczęściej wykorzystywanych tendencje nie uległy znaczącym zmianom
  • Podobnie jak zauważono podczas poprzedniej edycji badania, marketingowcy własne doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące korzystania z kanałów komunikacji marketingowej odnoszą do doświadczeń konsumentów to kanały najczęściej przez marketingowców wykorzystywane uznaje się za najbardziej wiarygodne, najbardziej lubiane oraz najłatwiejsze do przyswojenia przez konsumentów Inne kanały niż media tradycyjne i internet w tych kontekstach wymienia kilkukrotnie mniej marketerów
  • Badani pracownicy marketingu są, podobnie jak zaobserwowano w poprzedniej edycji badania, niechętnie nastawieni do Direct Mai l nie są w stanie wskazać elementów, które mogłyby ich przekonać do tego kanału.
  • W opinii części marketerów powodem niewykorzystywania kanału direct mail w komunikacji jest niedopasowanie tej formy marketingu do oferowanego produktu.